Od zawsze byłem typem społecznika i kiedy była taka możliwość brałem udział w różnego rodzaju akcjach społecznych. Jestem także zwolennikiem przedsięwzięć podejmowanych przez firmy w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Myślę, że nie tylko duże korporacje, ale także prywatne firmy, powinny podejmować działania na rzecz lokalnych społeczności i zrównoważonego rozwoju.

Bardzo zainteresowały mnie dwie akcje podjęte przez Grupę Hotelową Orbis (której głównym udziałowcem jest Accor), we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje.

orbis

Pierwsza z nich to Accordeon Samodzielności.

To projekt społeczny, zainicjowany przez Orbis i Fundację Accor, a realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje, pod patronatem honorowym Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Jego celem jest pomoc w wejściu na rynek pracy i usamodzielnieniu się młodym osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej.

Zrzut ekranu 2014-10-14 o 23.33.36

W Polsce 70 tys. dzieci wychowuje się poza rodziną. Dzieci te, w wielu przypadkach, charakteryzuje brak pewności siebie i problemy z adaptacją w społeczeństwie. Ich start na rynku pracy jest szczególnie trudny.

Projekt „Accordeon Samodzielności” przebiega w 3 etapach: szkoleń z rozwoju osobistego, warsztatów funkcjonowania w przedsiębiorstwie i etapu końcowego, czyli stażu w jednej z firm partnerskich.

Dzięki pomocy psychologicznej specjalistów z Fundacji Dzieci Niczyje, młode osoby zrekrutowane do programu mają uwierzyć we własne siły, poznać różne środowiska zawodowe i, po wcześniejszych wizytach w firmach, rozpocząć płatne staże. Pierwsza edycja rozpoczęła się w sierpniu 2012 roku, 18 młodych osób podjęło płatne staże w firmach partnerskich, część z nich już dostała propozycje zatrudnienia stałego.

„Wsparcie młodych ludzi będących, w trudnej sytuacji życiowej, w zaistnieniu na rynku pracy i usamodzielnianiu się jest działaniem zapobiegającym społecznemu wykluczeniu. Z radością przyjęliśmy inicjatywę Fundacji Accor, która ma na celu ułatwienie startu na drodze kariery dzieciom, które z racji swoich przeżyć nie mają takiej łatwości przystosowania się do warunków i wymogów panujących na rynku pracy, jak ich rówieśnicy. Beneficjenci programu, to nasi podopieczni i całym sercem życzymy im sukcesów.” – mówi Monika Sajkowska, Dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje.

Jedną w firm, która aktywnie bierze udział w projekcie, jest hotel Novotel Warszawa Centrum.

2895_max

Z inicjatywy pracowników hotelu, Fundacja Accor przekazała 22 tys. EUR w 2013 r. i 18 tys. EUR w 2014 r. dla Fundacji Dzieci Niczyje na realizację tego projektu.

Marcin i Kasia byli uczestnikami drugiej edycji programu, którzy po płatnym stażu zostali zatrudnieni na stałe w hotelu.

20141014_144925
Marcin Grygoruk – kucharz

„Uczestnictwo w programie dało mi większą pewność siebie, jestem teraz bardziej otwarty na otoczenie. Cieszę się, że stałem się bardziej samodzielny i mam własne fundusze, którymi samodzielnie mogę zarządzać. W hotelu najbardziej podoba mi się wspaniała atmosfera i współpracownicy, od których codziennie uczę się nowych rzeczy. Bardzo ważne jest dla mnie wsparcie szefa Jakuba na którego zawsze mogę liczyć.”

20141015_090246
Katarzyna Wilczewska – pokojowa

„Na początku było ciężko, jednak bardzo szybko odnalazłam się w zespole dzięki kolegom z działu. Praca pokojowej nie należy do łatwych, niemniej przy dobrej organizacji i samozaparciu wszystko jest możliwe. Cieszę się, że mogę zdobywać nowe umiejętności i kwalifikacje pod okiem tak wykwalifikowanego personelu. Udział w programie Accordeon Samodzielności pozwolił mi uwierzyć w siebie i w swoje umiejętności oraz zwiększył moją pewność siebie i determinację w dążeniu do określonego celu.”

„Bardzo się cieszymy, że mogliśmy wziąć udział w programie Accordeon Samodzielności. Młodzież z którą mamy okazję pracować jest fantastyczna i co najważniejsze, jak się okazało, z hotelarską pasją. Wsparcie dla tych młodych ludzi jest niezwykle istotne z dwóch powodów, po pierwsze pomaga nam wyszkolić przyszłą kadrę hotelarską, a na przykładzie Kasi i Marcina mogę powiedzieć, że trafiły nam się diamenty wyjątkowe, które po właściwym oszlifowaniu stały się integralną częścią naszego teamu. Po drugie założenia projektu i ich realizacja pomagają zaistnieniu młodzieży w tak trudnych realiach dzisiejszego rynku pracy, a także zapobiegają ich społecznemu wykluczeniu. Już mogę zapowiedzieć, że w przyszłym roku z przyjemnością weźmiemy udział w kolejnej edycji programu.” – komentuje Marta Komorowska z Działu Personalnego, opiekun stażystów w Hotelu Novotel Warszawa Centrum

***

Innym istotnym przedsięwzięciem Orbisu, było podpisanie bardzo ważnego dokumentu dla branży turystycznej w Polsce – The Code of Conduct, czyli Kodeksu Postępowania, mającego na celu ochronę dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym.

Kodeks jest odpowiedzią na globalny problem wykorzystywania seksualnego dzieci na świecie i w Polsce i ma na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa, inicjowanie oraz wdrażanie działań, które przeciwdziałają tej formie krzywdzenia małoletnich.

Kampania jest realizowana przez Fundację Dzieci Niczyje (FDN), we współpracy z Komendą Główną Policji.

Kodeks Postępowania powstał w 1998 roku z inicjatywy organizacji ECPAT (End Child Prostitution Child Pornography & Trafficking of Children for Sexual Purposes), która jest siecią organizacji pozarządowych podejmujących działania w celu wyeliminowania problemu dziecięcej prostytucji, dziecięcej pornografii i handlu dziećmi do celów komercyjnego wykorzystywania. Fundacja Dzieci Niczyje pełni w Polsce rolę lokalnego reprezentanta Kodeksu Postępowania (ang. Local Code Representative) oraz przedstawiciela organizacji ECPAT.

W Polsce, co roku Policja identyfikuje ponad 5 000 dzieci poniżej 15 roku życia, pokrzywdzonych przestępstwem wykorzystywania seksualnego i kilkadziesiąt do kilkuset przypadków małoletnich wykorzystywanych w prostytucji.  Wiele przypadków pozostaje niezidentyfikowanych.

„Wykorzystywanie seksualne dzieci w kontekście podróży i turystyki, to poważny problem występujący na całym świecie. Wielu dzieciom nie udaje się pomóc, bo osoby, które zaobserwowały niepokojące sytuacje, np. na terenie hoteli, barów, dyskotek czy podczas podróży nie decydują się na przekazanie informacji policji.” – mówi Maria Keller-Hamela, dyrektor ds. współpracy międzynarodowej w FDN.

Podpisując The Code of Conduct, Orbis S.A. zobowiązał się do ustanowienia wewnętrznej polityki mającej na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci, przeszkolenie personelu hotelowego w zakresie ustanowionej przez firmę polityki oraz informowanie turystów za pomocą katalogów, broszur, ulotek, spotów czy strony internetowej o problemie wykorzystywania seksualnego dzieci i społecznym zaangażowaniu biznesu w działania mające na celu przeciwdziałanie problemowi.

„Takie akcje, jak >Stop sex turystyce<, są nam bardzo potrzebne i wiele osób tak na prawdę nie zdaje sobie sprawy, jak ważne jest nagłaśnianie tego tematu. Mieliśmy przeprowadzone szkolenie w tym zakresie. Jest to jednak bardzo delikatna kwestia i dla nas niesamowicie trudne zadanie, ponieważ jest ciężko rozpoznać dziecko, które przyjeżdża z rodzicami, i dziecko, które przebywa w hotelu z osobą podającą się za rodzica. Jednak z całym naszym zaangażowaniem staramy się przeciwdziałać takim zachowaniom.” – mówi Iza z recepcji hotelu Novotel Warszawa Centrum

Więcej informacji na temat tej akcji można znaleźć na stronie
http://stopseksturystyce.fdn.pl

Zrzut ekranu 2014-10-15 o 02.18.17

A jakie Twój hotel podejmuje działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu?

Komentarze

komentarzy